Startseite » 827 Wischke (Wyszków Śląski)

827 Wischke (Wyszków Śląski)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćWischke · · · Wyszków Śląski
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1917

Chronologia odcisku: koniec XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 23 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, SP w Nysie, sygn. 641, b.p. (1917)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE–SIEGEL + || KR. NEISSE

W polu: WISCHKE (ornament nad i pod napisem)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 827