Startseite » 832 Alt Kuttendorf (Stare Kotkowice)

832 Alt Kuttendorf (Stare Kotkowice)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćAlt Kuttendorf · · · Stare Kotkowice
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1902

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SP w Prudniku, sygn. 171, b.p. (1902); SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} Gem. Alt-Kuttendorf || Kreis Neustadt O.S.

Opis pola pieczęci: skrzyżowana łopata ze szpadlem, pod nimi trawa

Publikacje: –