Startseite » 833 Altstadt (Stare Miasto, dziś część Białej) I

833 Altstadt (Stare Miasto, dziś część Białej) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćAltstadt · · · Stare Miasto
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1722

Chronologia odcisku: 1. poł. XVIII w.

Wymiary odcisku: Ø 20 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: papier na podkładzie z laku

Kolor odcisku: biały

Sygnatura akt: APWr, KK, sygn. 160, k. 26v, 28 (1722)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie sznurowe} • PIEC GMINV STAREGO MIASTA

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} chłop orzący pługiem, skierowany w prawą stronę

Publikacje: A. Starczewska-Wojnar, NPW, s. 269