Startseite » 835 Altstadt (Stare Miasto, dziś część Białej) III

835 Altstadt (Stare Miasto, dziś część Białej) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćAltstadt · · · Stare Miasto
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1886

Chronologia odcisku: 1841 – 1886

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: brązowy

Sygnatura akt: APOp, SO w Prudniku, sygn. 19355, s. 108 (1886); APOp, SP w Prudniku, sygn. 157, b.p. (1841)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} ALTSTAEDTER : GEM : SIGEL || NEYSTAETER | CREYS

Opis pola pieczęci: chłop orzący pługiem skierowany w prawą stronę, nad pługiem dwa ptaki

Publikacje: –