Startseite » 84 Klodnitz (Kłodnica)

84 Klodnitz (Kłodnica)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKlodnitz · · · Kłodnica
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Waldmotive

 

Datacja odcisku: 1928

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 231 (1927), sygn. 172, b.p. (1886), sygn. 173, b.p. (1928 – 1933), APOp, RO, sygn. 62994, b.p. (1932)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE KLODNITZ * || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu pień, wbita w niego piła i nad nim siekiera

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 84

Uwagi: wizerunek utrzymany na pieczęci z 1935 roku (APOp, RO, sygn. 53728, b.p.)