Startseite » 85 Kobelwitz (Kobylice)

85 Kobelwitz (Kobylice)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKobelwitz · · · Kobylice
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Rustikale, Religiöse Symbole

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 244 (1927), SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE KOBELWITZ + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na kartuszu lemiesz pługa skrzyżowany z ostrzem kosy, nad nimi oko Opatrzności

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 85