Startseite » 856 Deutsch Probnitz (Nowy Browiniec) II

856 Deutsch Probnitz (Nowy Browiniec) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćDeutsch Probnitz · · · Nowy Browiniec
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1897

Chronologia odcisku: 1879 – 1933

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: brązowy

Sygnatura akt: APOp, SP w Prudniku, sygn. 167, b.p. (1913), sygn. 181, b.p. (1897); APOp, SO w Prudniku, sygn. 1323, s. 191 (1879)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} DEUTSCH · PROBNITZ : G : S : || NEYSTAETER | CREYS

Opis pola pieczęci: chłop z cepem przy pracy, po prawej i lewej stronie wysokie zboże

Publikacje: A. Dereń, HPZP