Startseite » 859 Deutsch Rasselwitz (Racławice Śląskie) III

859 Deutsch Rasselwitz (Racławice Śląskie) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćDeutsch Rasselwitz · · · Racławice Śląskie
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1897

Chronologia odcisku: 1897 – pocz. XX w.

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SP w Prudniku, sygn. 181, b.p. (1897); APOp, RO, sygn. 63626, b.p. (1901)

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie ciągłe} DEUTSCH- RASSELWITZ || NEUSTÄDTER | KREIS.

Opis pola pieczęci: na kartuszu lemiesz pługa w pas, nad nim ostrze kosy w pas, po prawej stronie kartusza G, po lewej stronie kartusza S, pod literami rośliny

Publikacje: –