Startseite » 862 Dirschelwitz (Dzierżysławice) II

862 Dirschelwitz (Dzierżysławice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćDirschelwitz · · · Dzierżysławice
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1868

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Prudniku, sygn. 181, b.p. (1868), sygn. 171, b.p. (1902)

Legenda pieczęci w otoku: DIRSCHELWITZ: GRAEFL: G: || NEYSTAETER | CREYS

Opis pola pieczęci: lemiesz pługa w słup, po prawej stronie G:, po lewej stronie S:, pod całością rosnące zboże

Publikacje: –