Startseite » 868 Dittmannsdorf (Mieszkowice) I

868 Dittmannsdorf (Mieszkowice) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćDittmannsdorf · · · Mieszkowice
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologie: Religiöse Symbole

Datacja odcisku: 1722

Chronologia odcisku: 1. poł. XVIII w.

Wymiary odcisku: Ø 24 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: lak

Kolor odcisku: czerwony

Sygnatura akt: APWr, KK, sygn. 162, k. 97 (1722)

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie ciągłe} * DIETMANSDORF GEMEIN · IN · SIEGEL

Opis pola pieczęci: rycerz na koniu walczący ze smokiem – św. Jerzy

Publikacje: A. Starczewska-Wojnar, NPW, s. 269