Startseite » 869 Dittmannsdorf (Mieszkowice) II

869 Dittmannsdorf (Mieszkowice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćDittmannsdorf · · · Mieszkowice
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1797

Chronologia odcisku: 2. poł. XVIII w.

Wymiary odcisku: Ø 25 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: lak

Kolor odcisku: czerwony

Sygnatura akt: APOp, SO w Prudniku, sygn. 1999, s. 24 (1797)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} DITTMANSDORFF GEM: SIG: || N[…] | […]

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} rycerz na koniu walczący ze smokiem – św. Jerzy

Publikacje: –