Startseite » 870 Dittmannsdorf (Mieszkowice) III

870 Dittmannsdorf (Mieszkowice) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćDittmannsdorf · · · Mieszkowice
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1822

Chronologia odcisku: 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Prudniku, sygn. 2000, s. 38 (1822)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} DIETHMANSDORFF [[GEMEIN: SIG:]] W polu: NEUSTAEDT | KREIS

Publikacje: –