Startseite » 871 Dittmannsdorf (Mieszkowice) IV

871 Dittmannsdorf (Mieszkowice) IV

Obraz ilustruje opisaną pieczęćDittmannsdorf · · · Mieszkowice
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologie: Religiöse Symbole

Datacja odcisku: 1847

Chronologia odcisku: 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Prudniku, sygn. 17551, s. 2 (1844), sygn. 2090, s. 92 (1845), sygn. 2030, s. 66 (1846), sygn. 19705, k. 20 (1847)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} DITTMANSDORFF GEM: SIG || NEYSTAETER | ·CREIS·

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} rycerz na koniu walczący ze smokiem – święty Jerzy

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, SC, s. 465