Startseite » 872 Dittmannsdorf (Mieszkowice) V

872 Dittmannsdorf (Mieszkowice) V

Obraz ilustruje opisaną pieczęćDittmannsdorf · · · Mieszkowice
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologie: Religiöse Symbole

Datacja odcisku: 1859

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Prudniku, sygn. 169, b.p. (1859)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEM · SIEG · DITTMANSDORF || NEUSTAEDTER | KREIS.

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} rycerz na koniu walczący ze smokiem – święty Jerzy

Publikacje: –