Startseite » 873 Dittmannsdorf (Mieszkowice) VI

873 Dittmannsdorf (Mieszkowice) VI

Obraz ilustruje opisaną pieczęćDittmannsdorf · · · Mieszkowice
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1902

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Prudniku, sygn. 171, b.p. (1902), sygn. 136, b.p. (1906)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE-SIEGEL KREIS NEUSTADT O/S.

W polu: DITTMANNSDORF

Publikacje: –