Startseite » 880 Ellsnig (Olszynka)

880 Ellsnig (Olszynka)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćEllsnig · · · Olszynka
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologie: Andere

Datacja odcisku: 1875

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Prudniku, sygn. 169, b.p. (1875)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} ELLSNIG: GEM: SIGEL || NEYSTAETER |CREYS

Opis pola pieczęci: nieczytelne

Publikacje: –