Startseite » 885 Friedersdorf (Biedrzychowice) IV

885 Friedersdorf (Biedrzychowice) IV

Obraz ilustruje opisaną pieczęćFriedersdorf · · · Biedrzychowice
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1902

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 31 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, SP w Prudniku, sygn. 171, b.p. (1902), sygn. 135, b.p. (1905)

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie ciągłe} FRIEDERSDORFF: GEM. || NEUSTAETER | KREIS

Opis pola pieczęci: pług skierowany w prawo, nad nim sierp w słup

Publikacje: –