Startseite » 886 Fröbel (Wróblin) I

886 Fröbel (Wróblin) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćFröbel · · · Wróblin
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1722

Chronologia odcisku: 1. poł. XVIII w.

Wymiary odcisku: 22 x 24 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: lak

Kolor odcisku: czerwony

Sygnatura akt: APWr, KK, sygn. 143, k. 283 (1722)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * FREBLER * GEMEIN * SIGEL * (motyw ozdobny)

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} trzy lemiesze w skos obok siebie, za nimi rosnące zboże

Publikacje: A. Starczewska-Wojnar, NPW, s. 269