Startseite » 892 Grabine (Grabina)

892 Grabine (Grabina)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGrabine · · · Grabina
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1859

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Prudniku, sygn. 15255, s. 107 (1859)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GRABINER : GEM : SIEGEL || NEYSTAETER | CREYS

Opis pola pieczęci: chłop z łopatą na ramieniu kroczący w prawo, pod nim murawa

Publikacje: –