Startseite » 893 Grocholub (Grocholub) I

893 Grocholub (Grocholub) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGrocholub · · · Grocholub
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1722

Chronologia odcisku: 1. poł. XVIII w.

Wymiary odcisku: Ø 24 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: lak

Kolor odcisku: czerwony

Sygnatura akt: APWr, KK, sygn. 143, k. 95 (1722)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GROCHELVBER GEMEIN

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} trzy lemiesze w skos obok siebie, za nimi rosnące zboże

Publikacje: A. Starczewska-Wojnar, NPW, s. 269