Startseite » 895 Gross Pramsen (Prężyna) I

895 Gross Pramsen (Prężyna) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGross Pramsen · · · Prężyna
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1865

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Prudniku, sygn. 148, b.p. (1865, 1869), sygn. 182, k. 30 (1898)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GROS / PRAMSNER : GEM : S : || NEYSTAETER | CREYS

Opis pola pieczęci: snop zboża

Publikacje: –