Startseite » 896 Gross Pramsen (Prężyna) II

896 Gross Pramsen (Prężyna) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGross Pramsen · · · Prężyna
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1912

Chronologia odcisku: 1890-1933

Wymiary odcisku: Ø 34 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SK w Nysie, sygn. 50, b.p. (1890), APOp, SO w Prudniku, sygn. 19626, k. 2 (1912, 1913), sygn. 15194, b.p. (1915), SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} *GEMEINDEVORSTAND GROSS- PRAMSEN* || KREIS / NEUSTADT O/SCHL.

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe niepełne} snop zboża

Publikacje: –