Startseite » 90 Kostenthal (Gościęcin) III

90 Kostenthal (Gościęcin) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKostenthal · · · Gościęcin
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Topographisch, Wappen

 

Datacja odcisku: 1887

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 175, b.p. (1895), sygn. 151, s. 146 (1931), APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 10298, b.p. (1864), sygn. 1205, s. 304 (1887)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE KOSTENTHAL + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu lilia biskupia po prawej, kościół po lewej stronie

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, SC, s. 464; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 90