Startseite » 922 Kramelau (Kromołów)

922 Kramelau (Kromołów)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKramelau · · · Kromołów
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1902

Chronologia odcisku: 1. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SP w Prudniku, sygn. 171, b.p. (1902); SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} CRAMELAU: GEM: SIGL || NEYSTAETER | CREYS

Opis pola pieczęci: chłop niosący na ramieniu duży wór, po prawej i lewej wysokie kłosy zboża

Publikacje: –