Startseite » 924 Kreiwitz (Skrzypiec) II

924 Kreiwitz (Skrzypiec) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKreiwitz · · · Skrzypiec
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1821

Chronologia odcisku: 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 22 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Prudniku, sygn. 4093, s. 36 (1821)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEIN SIEGEL IN CREIWITZ […]

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie sznurowe} lemiesz pługa w słup

Publikacje: –