Startseite » 925 Kreiwitz (Skrzypiec) III

925 Kreiwitz (Skrzypiec) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKreiwitz · · · Skrzypiec
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1850

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: 22 x 25 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Prudniku, sygn. 4093, s. 80 (1850)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} CREIWITZ GEMEIN SIE[[G]]E || NEYSTAETE[[R]] | [[C]]REI[[S]]

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} lemiesz pługa w słup, otoczony wieńcem

Publikacje: –