Startseite » 927 Kröschendorf (Krzyżkowice) I

927 Kröschendorf (Krzyżkowice) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKröschendorf · · · Krzyżkowice
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologie: Rustikale, Blumen- und Kräutermotive

Datacja odcisku: 1722

Chronologia odcisku: 1. poł. XVIII w.

Wymiary odcisku: 17 x 19 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: papier na podkładzie z laku

Kolor odcisku: biały

Sygnatura akt: APWr, KK, sygn. 162, k. 150 (1722)

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie ciągłe}

Opis pola pieczęci: lemiesz pługa w pas i wyrastające z niego trzy kwiaty

Publikacje: A. Starczewska-Wojnar, NPW, s. 269