Startseite » 928 Kröschendorf (Krzyżkowice) II

928 Kröschendorf (Krzyżkowice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKröschendorf · · · Krzyżkowice
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologie: Rustikale, Blumen- und Kräutermotive

Datacja odcisku: 1722

Chronologia odcisku: 1. poł. XVIII w.

Wymiary odcisku: 17 x 19 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: lak

Kolor odcisku: czerwony

Sygnatura akt: APWr, KK, sygn. 162, k. 150 (1722)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe}

Opis pola pieczęci: lemiesz pługa w pas i wyrastające z niego trzy kwiaty, nad nimi M H S

Publikacje: A. Starczewska-Wojnar, NPW, s. 269