Startseite » 929 Kröschendorf (Krzyżkowice) III

929 Kröschendorf (Krzyżkowice) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKröschendorf · · · Krzyżkowice
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologie: Rustikale, Blumen- und Kräutermotive

Datacja odcisku: 1788

Chronologia odcisku: 2. poł. XVIII w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: lak

Kolor odcisku: czerwony

Sygnatura akt: APOp, SO w Prudniku, sygn. 4538, s. 41 (1788)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} [[KROSCHEN]] DORFF GEM: SIG: || [[NEY]]STAETER | CREYS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} wazon z sześcioma kwiatami

Publikacje: –