Startseite » 935 Kunzendorf (Trzebina) I

935 Kunzendorf (Trzebina) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKunzendorf · · · Trzebina
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologie: Religiöse Symbole

Datacja odcisku: 1722

Chronologia odcisku: 1. poł. XVIII w.

Wymiary odcisku: Ø 24 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: papier na podkładzie z laku

Kolor odcisku: biały

Sygnatura akt: APWr, KK, sygn. 162, k. 130 (1722)

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie ciągłe} * DER S […] VRFES G […] · S:

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} rycerz z włócznią na koniu, zwrócony w lewo, walczący ze smokiem – św. Jerzy

Publikacje: A. Starczewska-Wojnar, NPW, s. 269