Startseite » 937 Kunzendorf (Trzebina) III

937 Kunzendorf (Trzebina) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKunzendorf · · · Trzebina
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologie: Religiöse Symbole

Datacja odcisku: 1827

Chronologia odcisku: 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Prudniku, sygn. 4636, s. 59 (1827), sygn. 4731, s. 77 (1829), sygn. 19713, k. 1, 7 (1832), sygn. 19710, k. 1, 3 (1833), sygn. 19720, k. 5 (1834)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} KUNTZENDORFF: GEM: S || NEYSTAETER | CREYS

Opis pola pieczęci: rycerz z włócznią na koniu, zwrócony w prawo, walczący ze smokiem – św. Jerzy

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, SC, s. 464