Startseite » 938 Kunzendorf (Trzebina) IV

938 Kunzendorf (Trzebina) IV

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKunzendorf · · · Trzebina
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologie: Religiöse Symbole

Datacja odcisku: 1935

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1935

Wymiary odcisku: Ø 31 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 53873, b.p. (1888), sygn. 63556, b.p. (1935), SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} *GEMEINDE KUNZENDORF* || KREIS NEUSTADT O/S

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} rycerz z włócznią na koniu, zwrócony w prawo,  walczący ze smokiem – św. Jerzy

Publikacje: –