Startseite » 952 Lobkowitz (Łowkowice) I

952 Lobkowitz (Łowkowice) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćLobkowitz · · · Łowkowice
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1902

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 25 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SP w Prudniku, sygn. 171, b.p. (1902); APOp, SO w Krapkowicach, sygn. 1961, s. 178 (1917)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} LOBKOWITZ GEMEIN SIG: || NEYSTAETER | CREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} dwa skrzyżowane cepy, pod nimi sierp w słup

Publikacje: –