Startseite » 955 Lonschnik (Łącznik) II

955 Lonschnik (Łącznik) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćLonschnik · · · Łącznik
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1882

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1915

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Prudniku, sygn. 148, b.p. (1882), sygn. 163, b.p. (1915); APOp, SO w Prudniku, sygn. 19510, s. 15 (1902)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE LONSCHNIK + || KREIS |NEUSTADT O/S.

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} chłop siejący ziarno prawą ręką, po prawej wzgórze, po lewej kościół

Publikacje: –