Startseite » 963 Mühlsdorf (Miłowice) III

963 Mühlsdorf (Miłowice) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćMühlsdorf · · · Miłowice
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologie: Wappen

Datacja odcisku: 1902

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – pocz. XX w.

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SP w Prudniku, sygn. 171, b.p. (1902); SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} MUHLSDORFF: GEM: SIG: || NEYSTAETER | CREYS

Opis pola pieczęci: wspięty lew trzymający cep, zwrócony w prawo

Publikacje: –