Startseite » 966 Neuhof (Nowy Dwór Prudnicki)

966 Neuhof (Nowy Dwór Prudnicki)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćNeuhof · · · Nowy Dwór Prudnicki
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologie: Redendes Siegel

Datacja odcisku: 1859

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Głogówku, sygn. 5540, s. 173 (1859)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} NEUHOFF: GEM: SIGL || NEYSTAETER | CREYS

Opis pola pieczęci: budynek – dwór

Publikacje: –

Uwagi: ten sam wizerunek na pieczęci z 1934 r. (APOp, SO w Głogówku, sygn. 5551, k. 96)