Startseite » 974 Pogosch (Pogórze) III

974 Pogosch (Pogórze) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćPogosch · · · Pogórze
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1885

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w.  – 1933

Wymiary odcisku: 28 x 33 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SP w Prudniku, sygn. 152, b.p. (1885), sygn. 166, b.p. (1894), APOp, RO, sygn. 51008, b.p. (1926)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} *GEMEINDE POGOSCH* || KREIS / NEUSTADT O/S.

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} chłop z kosą na ramieniu skierowany w prawo, za nim wysoka trawa

Publikacje: –