Startseite » 994 Rosenberg (Rostkowice) II

994 Rosenberg (Rostkowice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćRosenberg · · · Rostkowice
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologie: Blumen- und Kräutermotive

Datacja odcisku: 1889

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 22 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Prudniku, sygn. 157, b.p. (1849), sygn. 166, b.p. (1889)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} ROSENBERG GEMEIN. SIG || NEUSTAETER | [[C]]REYS

Opis pola pieczęci: serce, z którego wyrastają trzy kwiaty i dwie gałązki, po obu stronach trawy

Publikacje: –