Startseite » Albrechtsdorf (Wojciechów) III

Albrechtsdorf (Wojciechów) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćAlbrechtsdorf · · · Wojciechów
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1902

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 142, b.p. (1902, 1906)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {podwójne obrzeżenie ciągłe} Gemeinde || Kreis Rosenberg, O.-Schl.

W polu: Albrechtsdorf (dwa ozdobne ornamenty nad i pod napisem)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 1, nr 3; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1363

Uwagi: w 1935 r. pieczęć napisowa (APOp, SP w Oleśnie, sygn. 234, k. 1)

Schlagwörter: