Startseite » 1581 Bendawitz (Będowskie)

1581 Bendawitz (Będowskie)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBendawitz · · · Będowskie
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologie: Waldmotive

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 33 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE BENDAWITZ + || KREIS | GR: STREHLITZ

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu dwa skrzyżowane topory

Publikacje: A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1581

Schlagwörter: