dr Aleksandra Starczewska-Wojnar - zdjęcie portretowe

KIEROWNIK PROJEKTU

dr Aleksandra Starczewska-Wojnar
Archiwum Państwowe w Opolu, Uniwersytet Opolski, Instytut Historii

Kontakt 

Znalazłeś pieczęć, chcesz ją zaprezentować?
Napisz, a znajdzie się w naszej bazie.
a.wojnar@opole.ap.gov.pl aleksandra.starczewskawojnar@uni.opole.pl

Zainteresowania badawcze skupia na historii społecznej oraz funkcjonowaniu gmin wiejskich rejencji opolskiej w XIX i XX wieku. Autorka publikacji: Odciśnięta pamięć wspólnoty. Prawne i komunikatywne funkcje pieczęci gmin wiejskich zachodnich powiatów rejencji opolskiej 1816-1933 (2020), licznych artykułów dotyczących historii regionu oraz współautorka książek: Lista żydowska – jeszcze jedno świadectwo Holokaustu (2014), „Ty bestya! Ty kamelo!” Agresja językowa w polszczyźnie śląskiej (1845–1938). Wypisy źródłowe z akt sądów rozjemczych powiatu strzeleckiego przechowywanych w Archiwum Państwowym w Opolu (2015) oraz „Przeczytano, przyjęto, podpisano”. Polskie protokoły sądów rozjemczych w powiecie strzeleckim w XIX wieku. Edycja źródłowa ze zbiorów Archiwum Państwowego w Opolu (2017).

Kieruje Oddziałem Popularyzacji Archiwum Państwowego w Opolu i od lat prezentuje źródła archiwalne w badaniach historycznych. Adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego. Inicjatorka i organizatorka wielu wydarzeń kulturalnych na terenie Opola. Współautorka strony internetowej Powstańcy Śląscy, która w 2019 roku uzyskała miano Wydarzenia Historycznego Roku w kategorii Edukacja i multimedia w plebiscycie organizowanym przez Muzeum Historii Polski.

OSTATNIO DODANE

Portal został przygotowany w ramach Archiwalnych Źródeł Tożsamości

Element ozdobny