O PROJEKCIE
Portal „Pieczęcie gminne na Śląsku” to program inwentaryzacji i katalogowania śląskich pięczęci gmin wiejskich z lat 1722-1945

Portal stanowi kontynuację prowadzonych badań nad katalogowaniem pieczęci gminnych na Śląsku opublikowanych w książce autorstwa Aleksandry Starczewskiej-Wojnar, Odciśnięta pamięć wspólnoty. Prawne i komunikatywne funkcje pieczeci gmin wiejskich na przykładzie zachodnich powiatów rejencji opolskiej w latach 1816-1933, Opole 2020. Umieszczono tu wizerunki pieczęci zaprezentowanych w publikacji oraz pieczęcie z terenu całego historycznego Śląska, odnalezione w toku dalszych kwerend archiwalnych.

Prezentowany katalog powstał na bazie analiz dokumentów, znajdujących się w kilkudziesięciu zespołach  przechowywanych w polskich archiwach oraz zagranicznych składnicach akt na terenie Czech i Niemiec. Chodzi tu głównie o  Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu (zbiór Oskara Wilperta), Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe we Wrocławiu oraz Archiwum Ziemskie w Opawie i Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz w Berlinie. Dalsze odkrycia odnośnie badań nad pieczęcią gminną, używaną w wiekach XVIII-XX, związane być mogą jedynie z żmudnym i intuicyjnym przeszukiwaniu zespołów archiwalnych jednostka po jednostce. Dlatego też każdy katalog rozproszonego zbioru sfragistycznego, opatrzony przy opisach pieczęci sygnaturą akt, stanowi istotną pomoc dla sfragistyków i historyków badających lokalną historię. W intencji kierowniczki prezentowanego projektu, udostępnione materiały spotkają się nie tylko z zainteresowaniem zawodowych badaczy, regionalistów, ale też mieszkańców gotowych poznać dzieje i tradycję terenów, które zamieszkiwanych od kilku pokoleń.

Ponieważ badania nad regionalną sfragistyką są w toku, zachęcamy do częstego odwiedzania strony i śledzenia nowych odkryć.

Element ozdobny
dr Aleksandra Starczewska-Wojnar - zdjęcie portretowe

KIEROWNIK PROJEKTU

Aleksandra Starczewska-Wojnar
Archiwum Państwowe w Opolu

Kontakt 

Znalazłeś pieczęć, chcesz ją zaprezentować?
Napisz, a znajdzie się w naszej bazie.
a.wojnar@opole.ap.gov.pl
ola.wojnar@op.pl

 

Zainteresowania badawcze skupia na historii społecznej oraz funkcjonowaniu gmin wiejskich rejencji opolskiej w XIX i XX wieku. Autorka licznych artykułów dotyczących historii regionu oraz współautorka książek: Lista żydowska – jeszcze jedno świadectwo Holokaustu (2014), „Ty bestya! Ty kamelo!” Agresja językowa w polszczyźnie śląskiej (1845–1938). Wypisy źródłowe z akt sądów rozjemczych powiatu strzeleckiego przechowywanych w Archiwum Państwowym w Opolu (2015) oraz „Przeczytano, przyjęto, podpisano”. Polskie protokoły sądów rozjemczych w powiecie strzeleckim w XIX wieku. Edycja źródłowa ze zbiorów Archiwum Państwowego w Opolu (2017)

Kieruje Oddziałem Udostępniania i Informacji Archiwum Państwowego w Opolu i od lat popularyzuje źródła archiwalne w badaniach historycznych. Inicjatorka i organizatorka wielu wydarzeń kulturalnych na terenie Opola. Współautorka strony internetowej Powstańcy Śląscy, która w 2019 roku uzyskała miano Wydarzenia Historycznego Roku w kategorii Edukacja i multimedia w plebiscycie organizowanym przez Muzeum Historii Polski.

OSTATNIO DODANE

Portal został przygotowany w ramach Archiwalnych Źródeł Tożsamości

Element ozdobny