Strona główna » 1577 Adamowitz (Adamowice, obecnie część Strzelec Opolskich)

1577 Adamowitz (Adamowice, obecnie część Strzelec Opolskich)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćAdamowitz · · · Adamowice, obecnie część Strzelec Opolskich
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1881

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 33 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: SPW (przed 1911), APOp, USC w Otmęcie, sygn. 174, b.p. (1924); USC w Kolonowskiem, sygn. 108, b.p. (1881)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE ADAMOWITZ + || KREIS | GR: STREHLITZ

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu sześć kłosów zboża wyrastających z pola, po lewej sierp skierowany ostrzem ku środkowi

Publikacje: opis Wilpert IV.1, ryc. Wilpert nr 109; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1577