Strona główna » 2 Autischkau (Ucieszków) I

2 Autischkau (Ucieszków) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćAutischkau · · · Ucieszków
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Symbolika religijna

Datacja odcisku: 1813

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1818

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 559, s. 13 (1813)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} AUTISCHKAU GEM: SIGEL || RATIBORER | CREYS

Opis pola pieczęci: mężczyzna trzymający w prawej ręce ceber z wodą, w lewej chorągiew (św. Florian)

Publikacje: A. Starczewska-Wojnar, PGW, s. 35; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, SC, s. 465; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 2

Uwagi: w 1818 roku zmiana powiatu z raciborskiego na kozielski