PUBLIKACJE
zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami na temat pieczęci gminnych

Element ozdobny

Odciśnięta pamięć wspólnoty. Prawne i komunikatywne funkcje pieczęci gmin wiejskich na przykładzie zachodnich powiatów rejencji opolskiej w latach 1816–1933

Aleksandra Starczewska-Wojnar

Opole 2020 
ISBN 978-83-956475-6-7
Archiwum Państwowe w Opolu
ISBN 978-83-7395-905-7
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
format A4, oprawa twarda, 
ilość stron 528
książka dostępna jest w sprzedaży w Archiwum Państwowym w Opolu
>>> POBIERZ INDEKS MIEJSCOWOŚCI (pdf)

Odciśnięta pamięć wspólnoty. Prawne i komunikatywne funkcje pieczęci gmin wiejskich na przykładzie zachodnich powiatów rejencji opolskiej w latach 1816–1933

Aleksandra Starczewska-Wojnar

WYSTAWA PLENEROWA, Opole 2020 
Archiwum Państwowe w Opolu
11 tablic wielkoformatowych

>>> POBIERZ WYSTAWĘ (pdf)

Portal został przygotowany w ramach Archiwalnych Źródeł Tożsamości

Element ozdobny