Startseite » 103 Matzkirch (Maciowakrze) I   

103 Matzkirch (Maciowakrze) I   

Obraz ilustruje opisaną pieczęćMatzkirch · · · Maciowakrze
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Waldmotive

 

Datacja odcisku: 1859

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1859

Wymiary odcisku: Ø 27 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, –

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} […] GEMEIN || [[IN]] COSLER | [[CRE]]IS

Opis pola pieczęci: pień i od góry wbity w niego topór

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr  103