Startseite » 1030 Sedschütz (Dziedzice) III

1030 Sedschütz (Dziedzice) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSedschütz · · · Dziedzice
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologie: Andere Formen der Erwerbstätigkeit

Datacja odcisku: 1885

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – pocz. XX w.

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SP w Prudniku, sygn. 162, b.p. (1885), sygn. 136, b.p. (1906), sygn. 181, b.p. (1897); APOp, SO w Korfantowie, sygn. 6008, b.p. (1885)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + SIEGEL D. GEMEINDE SEDSCHÜTZ KR. NEUSTADT O/S.

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} smolarz dokładający drwa do ogniska

Publikacje:-