Startseite » 105 Mechnitz (Mechnica) I

105 Mechnitz (Mechnica) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćMechnitz · · · Mechnica
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Andere Formen der Erwerbstätigkeit

 

Datacja odcisku: 1849

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 27 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Leśnicy, sygn. 869, b.p. (1822), APOp, SO w Krapkowicach, sygn. 1950, s. 87 (1835), APOp, SO w Koźlu, sygn. 20308, k. 63 (1849)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} MECHNITZ GEM: SIGEL: || IN COSLER | CREYS

Opis pola pieczęci: rybak (przewoźnik?) na łódce skierowany w prawo

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr  105

Uwagi: w Mechnicy funkcjonowała przeprawa przez Odrę