Startseite » 1147 Dembiohammer (Dębska Kuźnia) III

1147 Dembiohammer (Dębska Kuźnia) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćDembiohammer · · · Dębska Kuźnia
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Andere Formen der Erwerbstätigkeit, Redendes Siegel

Datacja odcisku: 1924

Chronologia odcisku: 1889 – 1933

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 80701, b.p. (1924)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} DORF DEMBIOHAMMER || KR. OPPELN | 1889.

Opis pola pieczęci: górnik z kilofem w prawej dłoni (kowal?)

Publikacje: opis Wilpert, I.27; A. Kulla, AG