Startseite » 1823 Rosmierka (Rozmierka) III

1823 Rosmierka (Rozmierka) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćRosmierka · · · Rozmierka
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologie: Tiere

Datacja odcisku: 1893

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 33 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: zielony

Sygnatura akt: APOp, USC w Kolonowskiem, sygn. 115, b.p. (1893)

Typologia wizerunku: zwierzęta

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE ROSMIERKA + || KREIS | GR. STREHLITZ

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu po prawej trzy kwiaty, po lewej ptak w locie

Publikacje: opis Wilpert IV.62, ryc. Wilpert nr 85; P. Smykała, R. Kublik, PW 2